i-PEKELILING

rujukan utama & sokongan.pdf

RUJUKAN UTAMA & SOKONGAN

SENARAI PEKELILING SEDANG DIGUNAPAKAI

1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 1980 - Cuti Tidak Berekod Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Sukan-Sukan Perwakilan2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1984 - Peraturan Mengenai Kelayakan Cuti Haji Di Bawah Perintah Am 34 Dan 35, Bab C3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1986 - Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1993 - Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002 - Kemudahan Cuti Isteri Bersalin6. Pekeliling Pekhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 - Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2004 - Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2005 - Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 20039. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 - Pindaan Peraturan Berkaitan Penerima Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit10. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 - Dasar Dan Prosedur Perlantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)11. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2008 - Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)12. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008 - Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat Kepada 150 Hari)13. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2009 - Kesan Ke Atas Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji Dan Cuti Tanpa Gaji14. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2010 - Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ15. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009 - Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara16. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2014 - Kemudahan Cuti Menjaga Anak17. Pekelilling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 - Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat 18. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015 - Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan19. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 - Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract Of Service) Dalam Perkhidmatan Awam20. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016 - Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara21. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 - Kemudahan Cuti Kuarantin22. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 - Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan23. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 - Kemudahan Cuti Umrah24. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017 - Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam25. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2018 - Kemudahan Cuti Keagamaan26. Garis Panduan Cuti-cuti Bersalin27. Garis Panduan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G – Mematuhi Waktu Bekerja28. Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Yang Mengandung

i-PEKELILING >> CUTI KERANA PERKHIDMATAN

pp041993.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1993 - GANTIAN CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN
pp072003.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2003 - PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR)
pp052004.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2004 - PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) KEPADA PEGAWAI YANG MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
spp172008.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 - PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)
pp182008.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2008 - PENINGKATAN MAKSIMUM CUTI REHAT DAN CUTI REHAT KHAS YANG BOLEH DIKUMPUL UNTUK PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) KEPADA 150 HARI)
spp042009- kesan ke atas perkhidmatan pegawai diluluskan CSG CTG.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI
pp112015.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015- KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNANBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN
spp022017.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 - KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN

i-PEKELILING >> CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

GARIS PANDUAN CUTI BERSALIN.pdf
GARIS PANDUAN CUTI BERSALIN
spp042005.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2005 - KEMUDAHAN CUTI BERSALIN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2003
pp022006.pdf
PEKELILLING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2006 - PINDAAN PERATURAN BERKAITAN PENERIMA SIJIL CUTI SAKIT SWASTA UNTUK TUJUAN KEMUDAHAN CUTI SAKIT
PP BIL 11 TAHUN 2016 (CUTI KUARANTIN).pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2016 - KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
PP BIL 5 TAHUN 2017 (CUTI BERSALIN).pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 05 TAHUN 2017- KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

i-PEKELILING >> CUTI TANPA REKOD

spp111980.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 1980 - CUTI TIDAK BEREKOD BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN YANG DIPILIH UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM SUKAN-SUKAN PERWAKILAN
pp092002.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002 - KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN
spp072009 (1).pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009- KEMUDAHAN CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS) KEPADA PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN SECARA SAMBILAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) DALAM NEGARA
pp032010.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2010- KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG MENDERMA ORGAN
pp042015.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015- KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

i-PEKELILING >> CUTI-CUTI LAIN

pp041984.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1984 - PERATURAN MENGENAI KELAYAKAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 DAN 35, BAB C
pp011986.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1986 - PERATURAN MEMBERIKAN KEBENARAN TIDAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM
pp052014.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014- KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK
pp052016.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016- DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGARA
PP BIL 3 TAHUN 2017 (KEMUDAHAN CUTI UMRAH).pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2017- KEMUDAHAN CUTI UMRAH
pp042018.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2018- KEMUDAHAN CUTI KEAGAMAAN
PEKELILING SUK BIL 1 TAHUN 2009.pdf
PEKELILING SUK 1/2009- PELAKSANAAN DASAR BAHARU KEMUDAHAN CUTI BERSALIN, ISTERI BERSALIN DAN CUTI KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
PKNS - Pulang awal ibu mengandung.pdf
PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA YANG MENGANDUNG