i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI ISTERI BERSALIN

Cuti Isteri Bersalin

TUJUAN : Bagi membantu urusan isteri bersalin

SYARAT :

  • Staf lelaki yang isterinya bersalin bagi membantu urusan isteri bersalin.
  • Diberi sebanyak 5 kali sepanjang perkhidmatan (termasuk tempoh yang telah disambung perkhidmatannya bagi tujuan pencen)
  • Cuti tanpa rekod ini tidak melebihi 7 hari termasuk hari rehat dan kelepasan am.
  • Sekiranya kelahiran selepas waktu pejabat pada hari bekerja, cuti berkuat kuasa keesokan harinya.

KADAR :

  • 5 kali sepanjang perkhidmatan
  • 7 hari termasuk hari rehat mingguan dan kelepasan am.

RUJUKAN : Pekeliling Perkhidmatan Bil 9 Tahun 2002

TARIKH KUAT KUASA : 1 Januari 2003

carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
pp092002.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002 - KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN
BORANG CUTI ISTERI BERSALIN.pdf
BORANG PERMOHONAN CUTI ISTERI BERSALIN

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - BERCETAK

FAQ ISTERI BERSALIN.pdf