i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN

i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN >> CUTI REHAT

Cuti Rehat

TUJUAN : Diberi untuk tujuan kecekapan dan kepentingan pegawai.

SYARAT :-

                                GARIS PANDUAN CUTI REHAT

GANTIAN CUTI REHAT

Seseorang pegawai yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat yang layak diambilnya pada tiap-tiap tahun kerana kepentingan perkhidmatan dibenarkan untuk mengumpul baki rehat itu untuk digantikan kepada wang tunai sebagai faedah yang diberikan pada hari penghabisan ia bekerja sebelum bersara. Kaedah pengumpulan cuti rehat bagi Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah seperti yang berikut:

SYARAT MENGUMPUL BAKI CUTI

Syarat yang dikenakan untuk mengumpulkan baki cuti rehat yang tidak dihabiskan oleh sebab kepentingan perkhidmatan adalah seperti berikut:

carta alir cuti rehat.pdf
CARTA ALIR CUTI REHAT
KADAR KELAYAKAN CUTI REHAT.pdf
KADAR KELAYAKAN CUTI REHAT
pengiraan cuti rehat.pdf
PENGIRAAN CUTI REHAT
pengiraan gantian cuti rehat.pdf
PENGIRAAN GANTIAN CUTI REHAT (GCR)

BORANG DIGUNAPAKAI

BORANG CUTI REHAT.pdf
BORANG CUTI REHAT
BORANG PINDA DAN BATALCUTI.pdf
BORANG MEMBATAL/MEMINDA CUTI REHAT
BORANG GCR (TETAP).pdf
PERMOHONAN MEMBAWA BAKI CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN DAN GANTIAN CUTI REHAT
BORANG URUSAN PERIBADI.doc
BORANG URUSAN PERIBADI(TIME OFF)
BORANG KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT-BORANG BIRU.pdf
BORANG KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT (PELEPASAN WAKTU YANG DITERIMA DARIPADA KERJA LEBIH MASA BORANG BIRU)
BORANG GCR (KONTRAK).pdf
BORANG PERMOHONAN PEMBERIAN GANTIAN CUTI REHAT  - KAKITANGAN KONTRAK

PEKELILING DIRUJUK

pp041993.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1993 - GANTIAN CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN
pp072003.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2003 - PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR)
pp052004.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2004 - PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) KEPADA PEGAWAI YANG MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
spp172008.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 - PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)
pp182008.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2008 - PENINGKATAN MAKSIMUM CUTI REHAT DAN CUTI REHAT KHAS YANG BOLEH DIKUMPUL UNTUK PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) KEPADA 150 HARI)
spp042009- kesan ke atas perkhidmatan pegawai diluluskan CSG CTG.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI
pp112015.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015- KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNANBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN
spp022017.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 - KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
Surat Edaran JPA 26012022 - PEMBERIAN AWARD GCR 160 HARI , KEBENARAN GCR LEBIH 160 GANTI CUTI REHAT, PEMBERIAN AWAL GCR 80 HARI.pdf
MyPPSM CERAIAN PP.1.3.1 - 1.3.4- PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI (GCR) 160 HARI , KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN ,  PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 80 HARI

SOALAN LAZIM