i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI KERANA PERUBATAN >> CUTI MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN

Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/Sukan

TUJUAN :

Bagi mewakili Jabatan dalam pertandingan olahraga dan sukan.

SYARAT :

    • Diluluskan kepada pegawai yang mengambil bahagian dalam sebarang sukan di peringkat jabatan, negeri atau antarabangsa.

    • Cuti terhad kepada 30 hari setahun dan diluluskan oleh Ketua Jabatan

    • Cuti yang melebihi 30 hari hanya boleh diluluskan oleh Kuasa Tertentu.

    • Staf yang dipilih sebagai atlet, pegawai sukan, jurulatih, ahli majlis atau jawatankuasa pertandingan untuk mengelolakan sukan perwakilan

    • Layak kepada anggota berstatus kontrak dan tetap.


RUJUKAN : Perintah Am 46 Bab C

TARIKH KUAT KUASA : 18 Disember 1980


carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
spp111980.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 1980 - CUTI TIDAK BEREKOD BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN YANG DIPILIH UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM SUKAN-SUKAN PERWAKILAN
Borang Permohonan Sokongan KB 2022.pdf
BORANG ULASAN KETUA BAHAGIAN UNTUK PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD