i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA

Cuti Latihan Pasukan Sukarela

TUJUAN :

Cuti Latihan Pasukan Sukarela diberi bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan pasukan-pasukan sukarela.

SYARAT :

Layak cuti tanpa rekod tidak melebihi 30 hari setahun.

Menjadi ahli Pasukan Sukarela seperti berikut :-

  • Askar Wataniah

  • Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja

  • Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja

  • Pasukan Simpanan Sukarela Darat Diraja

  • Pasukan Simpanan Sukarela Polis

  • Pasukan Simpanan Pertahanan Awam

  • Ikatan Relawan Rakyat Malaysia

  • Menjadi ahli Persatuan/Pertubuhan yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

Cuti yang diperlukan lebih dari itu akan ditolak daripada Cuti Rehat yang berkelayakan

Diluluskan mengikut budi bicara Ketua Bahagian, tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. .

RUJUKAN : Perintah Am 41 Bab C

TARIKH KUAT KUASA : 1 Januari 1974

carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
Borang Permohonan Sokongan KB 2022.pdf
BORANG ULASAN KETUA BAHAGIAN UNTUK PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD