i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN

i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN >> CUTI SEPARUH GAJI

Cuti Separuh Gaji

TUJUAN : Bagi menjaga sanak saudara yang rapat disebabkan oleh masalah kesihatan sahaja (suami/isteri, anak kandung, anak angkat yang diiktiraf, ibu/bapa kandung, ibu/bapa mertua, adik beradik, datuk/nenek pegawai).

SYARAT DAN KADAR :

 • Tidak boleh diberi kepada pegawai wanita atas sebab bersalin
 • Mengurangkan kelayakan Cuti Rehat
 • Baki Cuti Separuh Gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum 180 hari
 • Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan iaitu 30 hari bagi genap 1 tahun perkhidmatan
 • Disertakan bersama surat pengesahan dari pegawai perubatan yang berkaitan

RUJUKAN : Perintah Am Bab C 13

GARIS PANDUAN CUTI SEPARUH GAJI

 • Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji kepada pegawai atas sebab berikut :-
 • Kesihatan sanak-saudara terdekat kepada pegawai itu.
 • Cuti Separuh gaji tidak boleh diberikan kepada pegawai kerana bersalin.
 • Sanak saudara bermaksud adik beradik, ibu bapa, datuk, nenek dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada pegawai.
 • Pegawai perlu mengemukakan surat pengesahan dari hospital/klinik yang mengesahkan penjagaan.
 • Kadar cuti separuh gaji yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi setiap genap satu tahun perkhidmatan yang melayakkannya tetapi tidak melebihi 180 hari (sepanjang tempoh perkhidmatan).
 • Kuasa melulus 14 hari oleh Ketua Jabatan dan selebihnya Kuasa Tertentu dalam satu tahun kalendar.
 • Layak dimohon oleh pegawai berstatus tetap sahaja.
SURAT PEKELILING BIL 4 TAHUN 2009.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI
carta alir cuti separuh gaji.pdf
CARTA ALIR CUTI SEPARUH GAJI

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Separuh Gaji.mp4

SOALAN LAZIM - BERCETAK

FAQ CUTI SEPARUH GAJI.docx