i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

TUJUAN :

Untuk menziarahi jenazah dan membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga terdekat.

SYARAT :

  • Layak diberi selama tiga (3) hari termasuk hari rehat dan hari pelepasan am untuk menziarahi jenazah dan urusan berkaitan dengan kematian.

  • Anggota terdekat ialah (suami / isteri, ibu bapa kandung, ibu bapa mertua, ibu bapa angkat, anak kandung, anak pelihara, anak angkat dan anak angkat de facto).

  • Cuti bermula pada tarikh kematian ahli keluarga terdekat atau pada hari berikutnya jika ahli keluarga berkenaan meninggal selepas waktu pejabat.

  • Kemudahan ini adalah terhad bagi seorang ibu mentua dan seorang bapa mentua sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan.

  • Perlu mengemukakan salinan dokumen pengesahan kematian

  • Layak kepada anggota berstatus kontrak dan tetap.


RUJUKAN : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015

TARIKH KUAT KUASA : 01 Julai 2015


carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
pp042015.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 - KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
3 BORANG CUTI KEMATIAN 2016.pdf
BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Tanpa Rekod.mp4

SOALAN LAZIM - BERCETAK

faq_pp042015.pdf