i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

TUJUAN :

Untuk menziarahi jenazah dan membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga terdekat.

SYARAT :

  • Layak diberi selama tiga (3) hari termasuk hari rehat dan hari pelepasan am untuk menziarahi jenazah dan urusan berkaitan dengan kematian.

  • Anggota terdekat ialah (suami / isteri, ibu bapa kandung, ibu bapa mertua, ibu bapa angkat, anak kandung, anak pelihara, anak angkat, anak angkat de facto, adik beradik, datuk dan nenek).

  • Cuti bermula pada tarikh kematian ahli keluarga terdekat atau pada hari berikutnya jika ahli keluarga berkenaan meninggal selepas waktu pejabat.

  • Kemudahan ini adalah terhad bagi seorang ibu mentua dan seorang bapa mentua sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan.

  • Perlu mengemukakan salinan dokumen pengesahan kematian

  • Layak kepada anggota berstatus kontrak dan tetap.


RUJUKAN : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015

TARIKH KUAT KUASA : 01 Julai 2015


carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
SURAT EDARAN JPA - PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CTR BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT - se05092022.pdf
SURAT EDARAN JPA 5 SEPT 2022 - PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
BORANG CUTI URUSAN KEMATIAN (PINDAAN 2022).pdf
BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Tanpa Rekod.mp4

SOALAN LAZIM - BERCETAK

faq_pp042015.pdf