i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN

Cuti Menduduki Peperiksaan

TUJUAN :

Diluluskan kepada pegawai untuk memasuki sebarang peperiksaan perkhidmatan yang dianggap boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan.

SYARAT :

a) Cuti dihadkan kepada hari yang diperlukan bagi peperiksaan itu sahaja.

RUJUKAN : Perintah Am 44 Bab C

TARIKH KUATKUASA : 01 Januari 1992

carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
CTR - Cuti Menduduki Peperiksaan (Kontrak).pdf
SURAT PKNS/BSM/L/7.12 Jld. 9 (24) BERTARIKH 22 APRIL 2019 : CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN - ANGGOTA KONTRAK
BORANG CUTI TANPA REKOD MENDUDUKI PEPERIKSAAN.pdf
BORANG CUTI TANPA REKOD MENDUDUKI PEPERIKSAAN