i-CUTI CUTI LAIN

i-CUTI CUTI LAIN >> CUTI HAJI

Cuti Haji

TUJUAN :

Diberi kepada pegawai beragama islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah.

TEMPOH PERMOHONAN :

    • 5 hari bekerja sebelum tarikh bercuti.

SYARAT :

    • Diluluskan cuti bergaji penuh selama 40 hari.
    • Diluluskan sekali dalam tempoh perkhidmatan dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang empat (4) tahun dan telah disahkan dalam jawatan.
    • Kelayakan cuti rehat semasa akan ditolak sepanjang tempoh cuti haji.

RUJUKAN : Pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 1984


carta alir cuti haji.pdf
CARTA ALIR CUTI HAJI
pp041984.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1984 - PERATURAN MENGENAI KELAYAKAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM BAB 34 DAN 35, BAB C

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Haji.mp4