i-CUTI CUTI LAIN

i-CUTI CUTI LAIN >> CUTI HAJI

Cuti Haji

TUJUAN :

Diberi kepada pegawai beragama islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah.

TEMPOH PERMOHONAN :

  • 5 hari bekerja sebelum tarikh bercuti.

SYARAT :

  • Diluluskan cuti bergaji penuh selama 40 hari.

  • Diluluskan sekali dalam tempoh perkhidmatan dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang empat (4) tahun dan telah disahkan dalam jawatan.

  • Kelayakan cuti rehat semasa akan ditolak sepanjang tempoh cuti haji.

  • Lantikan kontrak : - Pegawai telah berkhidmat secara kontrak tidak kurang empat (4) tahun boleh dilulusakan Cuti Haji bergaji penuh selama 40 hari

  • Lantikan kontrak : - Pegawai lantikan kontrak yang tidak layak kemudahan Cuti Haji bergaji penuh boleh dipertimbang Cuti Tanpa Gaji selama 40 hari bagi tujuan mengerjakan haji dengan syarat telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.


RUJUKAN : Pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 1984

Pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2016 - Kemudahan Cuti Haji bagi lantikan kontrak


carta alir cuti haji.pdf
CARTA ALIR CUTI HAJI
pp041984.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1984 - PERATURAN MENGENAI KELAYAKAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM BAB 34 DAN 35, BAB C
spp022016- Penambahbaikan Kemudahan bagi Pegawai Lantikan Kontrak.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2016 - PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI HAJI BAGI ANGGOTA LANTIKAN KONTRAK

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Haji.mp4