i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN

i-CUTI KERANA PERKHIDMATAN >> CUTI TANPA GAJI

Cuti Tanpa Gaji

TUJUAN : Atas urusan persendirian yang mustahak yang tidak menyalahi peraturan dan tatatertib pegawai Perkhidmatan Awam.

SYARAT DAN KADAR :

  • Bagi urusan persendirian yang mustahak di dalam/luar Malaysia
  • Telah berkhidmat (perkhidmatan yang melayakkan) minimum 6 bulan dan telah menghabiskan cuti rehat yang berkelayakan
  • Baki Cuti Tanpa Gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan.
  • Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan iaitu 30 bagi genap 1 tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari

RUJUKAN : Perintah Am 14 Bab ‘C’ (1 Januari 1974)

GARIS PANDUAN CUTI TANPA GAJI :

Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada seseorang pegawai atas sebab peribadi mustahak, termasuk sebab bersalin.

Kadar kelayakan cuti tanpa gaji bagi seseorang pegawai ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap satu tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan.

Syarat pemberian cuti tanpa gaji hendaklah mengikut peraturan yang berikut :

  • Pada masa permohonan dibuat untuk mendapat cuti tanpa gaji, kesemua cuti rehat semasa hendaklah dihabiskan.
  • Cuti tanpa gaji kerana urusan sendiri boleh diluluskan sekiranya pegawai telah genap berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan.
  • Cuti tanpa gaji boleh dibenarkan bagi seseorang pegawai yang mengambil masa lebih daripada empat puluh (40) hari untuk menunaikan fardhu haji.
  • Layak dimohon oleh pegawai berstatus tetap sahaja.
SURAT PEKELILING BIL 4 TAHUN 2009.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI
carta alir cuti tanpa gaji.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA GAJI

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Tanpa Gaji.mp4

SOALAN LAZIM - BERCETAK

FAQ CUTI TANPA GAJI.pdf

CONTOH SURAT PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI

SAMPLE CUTI TANPA GAJI.pdf