i-CUTI KERANA PERUBATAN

i-CUTI KERANA PERUBATAN >> CUTI KECEDERAAN

Cuti Kecederaan

TUJUAN :

Layak kepada pegawai yang mendapat kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi.

SYARAT :

  • Diluluskan cuti sakit selama 90 hari mengikut kelayakan anggota.
  • Diluluskan cuti sakit tambahan selama 90 hari lagi dengan kelulusan Ketua Jabatan.
  • Setelah menggunakan cuti sakit selama 180 hari pegawai boleh diberi cuti kecederaan sebagai cuti sakit tambahan dengan bergaji penuh sehingga pegawai pulih sepenuhnya.
  • Jika tidak pulih boleh dibawa ke Lembaga Perubatan untuk dipertimbangkan persaraan atas sebab kesihatan.

RUJUKAN :

  • Perintah Am 27 dan 53 Bab ‘C’
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002