i-CUTI CUTI LAIN

i-CUTI CUTI LAIN >> CUTI UMRAH

Cuti Umrah

TUJUAN :

Membolehkan pegawai mengerjakan ibadah umrah

SYARAT

  • Pegawai beragama Islam.
  • Sekali sepanjang tempoh perkhidmatan.
  • Pegawai bertaraf tetap.
  • Maksimum tujuh (7) hari.
  • Tidak termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan kelepasan am.
  • Perkiraan tujuh (7) hari bermula dari tarikh penerbangan sebenar. Sekiranya tarikh penerbangan bermula pada hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan kelepasan am, perkiraan tujuh (7) hari bermula pada hari bekerja berikutnya.
  • Jika pegawai memerlukan tempoh melebihi tujuh (7) hari, pegawai boleh menggunakan Cuti Rehat dan Cuti Tanpa Gaji atas urusan persendirian, tertakluk pada kelayakan cuti pegawai.
  • Kemukakan Jadual Penerbangan, Borang Permohonan Lawatan Ke Luar Negara dan sesalinan Cuti Rehat.

KADAR : Maksimum tujuh (7) hari.

RUJUKAN : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2017

carta alir cuti umrah.pdf
CARTA ALIR CUTI UMRAH
PP BIL 3 TAHUN 2017 (KEMUDAHAN CUTI UMRAH).pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2017 - KEMUDAHAN CUTI UMRAH

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI UMRAH

SAMPLE CUTI UMRAH.pdf