i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN

Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan

TUJUAN :

Cuti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan yang berdaftar dan diiktiraf oleh JPA.

SYARAT :

  • Menjadi ahli Persatuan/Pertubuhan yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Senarai Persatuan/Pertubuhan adalah seperti di lampiran sebelah.

  • Bagi kursus atau persidangan Kesatuan Sekerja yang diadakan di seberang laut kuasa yang boleh meluluskan cuti tidak berekod ini ialah kuasa tertentu.

KADAR :

  • Tidak melebihi 14 hari bagi menghadiri kursus latihan atau perkhemahan dalam Malaysia.

RUJUKAN : Perintah Am 42 (a) Bab C

TARIKH KUAT KUASA : 1 Januari 1974

Nama Pertubuhan/Persatuan di bawah Perintah Am 42(a) Bab ‘C’
1. Kadet Laut 2. Pasukan Kadet Persekutuan 3. Pasukan Latihan Udara Persekutuan 4. Pasukan Pengakap 5. Pertubuhan Pandu Puteri 6. Briged Budak Lelaki 7. Briged Budak Perempuan 8. St. John Ambulan 9. Persatuan Bulan Sabit Merah 10. Persatuan Perancang Keluarga 11. PEMADAM 12. Persatuan Penyelamat Kelemasan Diraja Cawangan Malaysia 13. Persatuan Membantu Orang - Orang Dalam Penyeliaan 14. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. Pertubuhan Orang – Orang Buta16. Institut Dakwah dan Latihan Islam, Jabatan Perdana Menteri 17. Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Perdana Menteri 18. Persatuan Pengguna 19. Persatuan bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia 20. PUSPANITA 21. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Unit Penyelarasan Perlaksanaan (JKKK) 22. Pasukan Kadet Polis 23. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP)24. PERKIM 25. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (N.W.O.) 26. Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri 27. Persatuan Stem Malaysia 28. Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri 29. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY)
Persatuan/Pertubuhan Di PKNS
1. Persatuan Pegawai Kanan PKNS2. Persatuan Pegawai Eksekutif PKNS3. Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja PKNS4. Kesatuan Pekerja-Pekerja PKNS5. Badan Islam PKNS6. Kelab Sukan Dan Rekreasi PKNS
carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
Borang Permohonan Sokongan KB 2022.pdf
BORANG ULASAN KETUA BAHAGIAN UNTUK PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD