i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI GANTIAN

Cuti Gantian

TUJUAN :

Diberi kepada pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa.

SYARAT :

  • Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan jumlah masa anggota bekerja lebih masa.
  • Cuti gantian satu (1) hari hendaklah mempunyai sembilan (9) jam bekerja lebih masa
  • Pegawai yang menghadiri kursus / latihan / seminar / bengkel tidak boleh diberi cuti gantian.
  • Cuti Gantian terhad kepada 14 hari setahun.
  • Permohonan Cuti Gantian hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia.

RUJUKAN : Perintah Am 40 Bab C dan Bab H (Waktu Bekerja Dan Lebih Masa)


carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
BORANG CUTI GANTIAN.pdf
BORANG PERMOHONAN CUTI GANTIAN

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Gantian.mp4