i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI MENGHADIRI MAHKAMAH

Cuti Menghadiri Mahkamah

TUJUAN :

Cuti Menghadiri Mahkamah bertujuan memberi kemudahan kepada pegawai yang disapina untuk hadir di mahkamah sebagai saksi atau memberi keterangan pakar.

TEMPOH PERMOHONAN :

    • Pelepasan meninggalkan pejabat bagi tempoh yang diperlukan atau hari yang diperlukan hadir di mahkamah yang memerlukan tempoh perjalanan yang panjang.

SYARAT :

    • Pegawai disapina untuk hadir di mahkamah sebagai saksi kerajaan atau bukan kerajaan.
    • Diberi pelepasan meninggalkan pejabat bagi tempoh yang diperlukan jika menghadiri mahkamah berdekatan dengan kawasan tempat bertugas.
    • Diberi cuti tanpa rekod bagi hari yang diperlukan hadir di mahkamah dengan tambahan sehari sebelum dan sehari selepas bagi maksud perjalanan jika menghadiri mahkamah yang memerlukan tempoh perjalanan yang panjang.

RUJUKAN :

    • Surat Edaran JPA (S) 2203/8/33 Sk.4 (11) (26.07.1994)

TARIKH KUAT KUASA : 26 Julai 1994

carta alir cuti tanpa rekod.pdf

CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD

Cuti Menghadiri Mahkamah.mp4