i-CUTI TANPA REKOD

i-CUTI TANPA REKOD >> CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA

Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama

TUJUAN :

Diluluskan kepada pegawai yang menjadi ahli sebuah syarikat kerjasama.

SYARAT :

  • Boleh diberi cuti tidak rekod tidak lebih dua (2) bulan untuk menghadiri kursus di maktab kerjasama.

  • Cuti tanpa rekod boleh diberi kepada pegawai menjadi ahli syarikat kerjasama untuk menghadiri sebarang kursus, seminar atau mesyuarat syarikat kerjasama di dalam atau luar Malaysia dengan syarat mendapat kelulusan ketua pengarah syarikat kerjasama.

  • Layak kepada anggota berstatus tetap sahaja.

RUJUKAN : Perintah Am 43 Bab C

TARIKH KUAT KUASA : 1 Januari 1974

carta alir cuti tanpa rekod.pdf
CARTA ALIR CUTI TANPA REKOD
Borang Permohonan Sokongan KB 2022.pdf
BORANG ULASAN KETUA BAHAGIAN UNTUK PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD