iNFORMASI CUTI

Carta Kaedah Permohonan Cuti Melalui Borang

Gambarajah Fungsi : Menunjukkan komunikasi / interaksi permohonan cuti melalui borang dan pertanyaan maklumat cuti kepada pentadbir cuti. Seterusnya memberi maklum balas status dari permohonan yang telah diproses.

Gambarajah Modul dan Integrasi : Menunjukkan komunikasi / interaksi anggota untuk mendapatkan maklumat di ruang portal maklumat bersepadu cuti. Sebelum membuat permohonan anggota boleh mendapatkan informasi cuti di modul-modul yang disediakan seterusnya memuat turun borang. Anggota disarankan memasukkan maklumat menerusi PDF sebelum mencetak dan proses sokongan dan kelulusan.