i-CUTI KERANA PERUBATAN

i-CUTI KERANA PERUBATAN >> CUTI BERSALIN

Cuti Bersalin

TUJUAN :

Cuti bersalin merupakan cuti tambahan kepada cuti sakit dan diberi kepada pegawai wanita untuk pulih selepas bersalin.

SYARAT :

  • Layak mendapat cuti bersalin bergaji penuh sebanyak 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya.
  • Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh cuti bersalin diantara 60 hinggai 90 hari bagi setiap kelahiran.
  • Cuti bersalin akan bermula dari tarikh pegawai bersalin
  • pegawai boleh memilih untuk menggunakan cuti bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangkabersalin.
  • Pegawai perlu mengemukakan dokumen sokongan daripada hospital/klinik kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin.
  • Cuti bersalin atas sebab keguguran hanya dikira selepas kehamilan mencapai dua puluh dua (22) minggu atau lebih. Jika kurang dari tempoh tersebut akan dikira sebagai cuti sakit.
  • Sijil cuti sakit bersalin hendaklah dikemukakan kepada Ketua Bahagian.
  • Setelah mendapat kelulusan dari Ketua Bahagian sijil Cuti Sakit Besalin tersebut hendaklah diserahkan kepada Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan rekod.


RUJUKAN : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2017

PEKELILING & BORANG DIGUNAPAKAI

GARIS PANDUAN CUTI BERSALIN.pdf
GARIS PANDUAN CUTI BERSALIN
spp042005.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2005 - KEMUDAHAN CUTI BERSALIN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2003
pp052017.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 05 TAHUN 2017- KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
simulasi cuti bersalin dalam tempoh peralihan.pdf
SIMULASI KAEDAH PENGIRAAN CUTI BERSALIN DALAM TEMPOH PERALIHAN
BORANG KEMUDAHAN CUTI BERSALIN.pdf
BORANG KEMUDAHAN CUTI BERSALINPEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM - VIDEO

Cuti Bersalin.mp4

SOALAN LAZIM - BERCETAK

faq cuti bersalin.docx
FAQ CUTI BERSALIN PDF.pdf