CUTI BUKAN HAK.

CUTI ADALAH SATU KEISTIMEWAAN ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN OLEH KERAJAAN KEPADA ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM.

TAFSIRAN "CUTI"

  • Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja

LAMAN WEB INI DIKEMASKINI PADA

3 JUN 2022

INFORMASI TERKINI :

** Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi Menduduki Peperiksaan, kini boleh dibuat dengan mengisi borang cuti tanpa rekod yang disediakan seperti di lampiran.

BORANG CUTI TANPA REKOD MENDUDUKI PEPERIKSAAN.pdf
ceraian_SR.5.4.4.pdf

*** TERKINI

CERAIAN SR.5.4.4 - KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK YANG DIKUARANTIN ATAU MEMERLUKAN PENGASINGAN
Surat Edaran JPA 26012022.pdf

*** TERKINI

SURAT EDARAN JPA/PEN/228/15/2 (26)- MAKLUMAN BERKENAAN PERATURAN-PERATURAN PENCEN (PINDAAN) 2022 (AKTA PENCEN 1980)
  • KENAIKAN GCR 150 HARI KE 160 HARI , KEBENARAN GCR MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA AKHIR PERSARAAN , PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GCR.
CTR - Cuti Menduduki Peperiksaan (Kontrak).pdf

*** TERKINI


SURAT PKNS/BSM/L/7.12 Jld. 9 (24) BERTARIKH 22 APRIL 2019 : CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN - ANGGOTA KONTRAK

INFORMASI CUTI YANG PERLU TAHU

PRINSIP PEMBERIAN KEMUDAHAN CUTI

  • Disediakan sebagai satu keistimewaan atau kemudahan, boleh ditarik balik jika perlu.

  • Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan.

  • Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti.

  • Diberi dengan saksama kepada yang layak


PERINTAH AM BAB C menggariskan bahawa

(a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja TANPA CUTI

Ini bermaksud bahawa, " Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas bagi suatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidak berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bertugas tersebut."

(b) Ketua Jabatan berhak membuat perakuan ketidakhadiran pekerja tersebut dan membuat pemotongan gaji pekerja tersebut.

rujukan utama & sokongan.pdf
RUJUKAN UTAMA & SOKONGAN
jenis cuti.pdf
JENIS-JENIS CUTI
se14122009_0_0.pdf
GARIS PANDUAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G-MEMATUHI WAKTU BEKERJA
PP BIL 2 TAHUN 2008.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2008 - DASAR DAN PROSEDUR PERLANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICES)
spp022016.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2016- PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) DALAM PERKHIDMATAN AWAM
spp172008.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 - PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)
spp042009- kesan ke atas perkhidmatan pegawai diluluskan CSG CTG.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI

Pelawat Terkini