CUTI BUKAN HAK.

CUTI ADALAH SATU KEISTIMEWAAN ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN OLEH KERAJAAN KEPADA ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM.

TAFSIRAN "CUTI"

  • Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja

LAMAN WEB INI DIKEMASKINI PADA

25 NOVEMBER 2020

INFORMASI TERKINI :

** Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi Menduduki Peperiksaan, kini boleh dibuat dengan mengisi borang cuti tanpa rekod yang disediakan seperti di lampiran.

BORANG CUTI TANPA REKOD MENDUDUKI PEPERIKSAAN.pdf
pp052017.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2017 - KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
pekeliling-perkhidmatan-bilangan-11-tahun-2017-pelaksanaan-kebenaran-pulang-awal-satu-jam-kepada-pegawai-wanita-mengandung.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2017- PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
(Terpakai hanya untuk anggota wanita yang mengandung sahaja. Tidak terpakai untuk suami (anggota PKNS)
pp042018.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2018 - KEMUDAHAN CUTI KEAGAMAAN
CTR - Cuti Menduduki Peperiksaan (Kontrak).pdf

*** TERKINI


SURAT PKNS/BSM/L/7.12 Jld. 9 (24) BERTARIKH 22 APRIL 2019 : CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN - ANGGOTA KONTRAK

INFORMASI CUTI YANG PERLU TAHU

PRINSIP PEMBERIAN KEMUDAHAN CUTI

  • Disediakan sebagai satu keistimewaan atau kemudahan, boleh ditarik balik jika perlu.
  • Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan.
  • Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti.
  • Diberi dengan saksama kepada yang layak


PERINTAH AM BAB C menggariskan bahawa

(a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja TANPA CUTI

Ini bermaksud bahawa, " Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas bagi suatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidak berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bertugas tersebut."

(b) Ketua Jabatan berhak membuat perakuan ketidakhadiran pekerja tersebut dan membuat pemotongan gaji pekerja tersebut.

rujukan utama & sokongan.pdf
RUJUKAN UTAMA & SOKONGAN
jenis cuti.pdf
JENIS-JENIS CUTI
se14122009_0_0.pdf
GARIS PANDUAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G-MEMATUHI WAKTU BEKERJA
PP BIL 2 TAHUN 2008.pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2008 - DASAR DAN PROSEDUR PERLANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICES)
spp022016.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2016- PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) DALAM PERKHIDMATAN AWAM
spp172008.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 - PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)
spp042009- kesan ke atas perkhidmatan pegawai diluluskan CSG CTG.pdf
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 - KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANGDILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI

Pelawat Terkini